دوره های آموزشی وکالت، قضاوت و سردفتری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان (داداستان)
با مجوز رسمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

0
دوره تخصصی حقوقی
0
نفر قبولی وکالت
0
دانشپذیر تا کنون
0
ساعت آموزش حرفه ای
دوره های آموزشی وکالت، قضاوت و سردفتری

جدیدترین دوره های آموزشی وکالت، قضاوت و سردفتری

توسط اساتید صاحب سبک حقوق ایران

  • همه دوره ها
  • آزمون وکالت
  • سردفتری
  • کارگاه و آمایش

داداستان، نمود تخصص در حوزه حقوق

آمادهء وکیل حرفه ای شدن هستید؟

آزمون های داداستان

آزمون های مفهومی و مهارتی داداستان

کلاس های حضوری و آنلاین

برنامه های کلاسی که با استراتژی شما را موفق میکند

پشتیبانی

پشتیبانی تا روز برگزاری آزمون

مشاوره

مشاوره با رتبه های برتر حقوق

خدمات آنلاین

برگزاری کلاس و آزمون آنلاین

اساتید صاحب سبک

تدریس به شیوه های نوین آموزشی

افتخار آفرینان عرصه عدالت مجموعه داداستان