نحوه تملک اراضی توسط دولت
75%
تخفیف

کارگاه نحوه تملک اراضی توسط دولت

کارگاه نحوه تملک اراضی توسط دولت معرفی سلسله کارگاه های معیار موسسه آموزش عالی اندیشه سازان (داداستان) با همکاری قضات…

725,000 تومان
کارگاه تملک
75%
تخفیف

کارگاه نحوه تملک بر اساس اسناد عادی در اداره ثبت

کارگاه نحوه تملک بر اساس اسناد عادی در اداره ثبت معرفی سلسله کارگاه های معیار موسسه آموزش عالی اندیشه سازان…

725,000 تومان

دوره هایی ویژه وکلا و کارآموزان دادگستری