دوره سرعت مرکز وکلا ویژه آمادگی آزمون وکالت مرکز

دوره سرعت داداستان ویژه متقاضیان شرکت در آزمون وکالت قوه قضاییه 18 اسفندماه است. این دوره بهترین فرصت برای کسانی است که خودشان را برای آزمون وکالت 1402 آماده می کنند.

6,970,000 تومان