رزومه استاد یاوری

 

 • پذیرفته شده آزمون کانون وکلاء سال 1398
 • پذیرفته شده آزمون مرکز وکلاء سال 1398
 • پذیرفته شده آزمون قضاوت سال 1398
 • پذیرفته شده آزمون دفاتر خدمات قضایی سال 1401
 • رتبه 1 آزمون سردفتری 1397
 • رتبه 1 ختبار سردفتری سال 1398
 • رتبه برتر اختبار مرکز وکلاء سال 1398
 • رتبه برتر اختبار قضاوت سال 1398
 • مشاور برتر تحصیلی در حوزه وکالت، مرکز، قضاوت، سردفتری
 • 5 سال سابقه مشاوره در حوزه حقوق
 • مشاور برتر انگیزشی و NLP در آزمون های حقوقی
 • مدرس برتر حقوق ثبت
 • سردفتر اسناد رسمی شماره 372 مشهد

نمونه تدریس استاد یاوری :